Historie og formål

E.R. Rasmussens Fond har siden 1936 år støttet både etablerede og nystartede danske virksomheder med fordelagtige lån til at komme videre i deres udvikling.

E.R. Rasmussens Fond er oprettet efter grosserer Erik Rudolf Rasmussen med det formål at støtte danske virksomheder i deres udvikling. Med oprettelsen af Fonden har Erik Rudolf Rasmussen haft for øje, at størstedelen af de penge, som det er faldet i hans lod at tjene her i landet og bevare, skulle gavne landets befolkning fremdeles og bidrage til at øge dens sunde velstandskilder og skaffe så mange som muligt arbejde.

Fondens indtægter i hvert kalenderår skal anvendes til at ophjælpe eller støtte anerkendelsesværdige foretagender eller at gennemføre nyttige gennemprøvede opfindelser indenfor handel, håndværk, industri, landbrug (herunder gartneribrug) og fiskeri i Danmark.


Se og download fondens fundats: