Ansøgning

1. Download ansøgningsskemaet til din computer

2. Udfyld skemaet med alle de påkrævede oplysninger

3. Send det udfyldte ansøgningsskema, samt alle bilag, til ks@gorrissenfederspiel.com

Følg i øvrigt vejledningen i ansøgningsskemaet.


Download ansøgningsskemaet nedenfor ved at trykke på “download”.